Публикације

vuk_karadzic_cr

ГОДИНА 1847: ПРЕЛОМНА ТАЧКА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Да ли је обележавање значајних годишњица у једној култури само пуко свечарско подсећање на велике догађаје из историје или је задатак да се они сагледају из новог угла, детаљније осветле или превреднују? Одговор на ово питање зависи од природе догађаја који се обележава, као и од временске дистанце.

Преузмите публикацију
Stazama-slavistike

СТАЗАМА СЛАВИСТИКЕ

Зборник радова објављених у Политици у циклусу У сусрет Конгресу слависта, фебруар–август 2018.

У Београду је од 20. до 27. августа 2018. године одржан XVI међународни конгрес слависта. По први пут у историји, Београд је постао центар светске славистике. Организатори конгреса били су Међународни комитет слависта, на челу са председником проф. др Бошком Сувајџићем, и Савез славистичких
друштава Србије, којим руководи проф. др Рајна Драгићевић.

Преузмите публикацију
slobodan_markovic_covek_institucija_cr

СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ – ЧОВЕК ИНСТИТУЦИЈА

Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год да стану, нешто утемеље. Проф. Слободан Ж. Марковић је био један од таквих људи. Изузетних организационих способности и неуморне радиности, челичне воље и ваљевске домишљатости, проф. Марковић је био један од утемељивача и оснивача неких од најважнијих културних установа у Србији у другој половини 20. века.

Преузмите публикацију
bogoljub_stankovic_cr

ТРАГОМ СЛАВИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ПРОФЕСОРА БОГОЉУБА СТАНКОВИЋА

Међународни научни зборник радова

У српској и словенској лингвистици име професора Богољуба Станковића (1938–2011) везује се пре свега за конфронтациона проучавања руског и српског језика на граматичком и лексичком плану.

Преузмите публикацију
Srpska_slavistika_tom1

СРПСКА СЛАВИСТИКА - ТОМ I

Језик

У овој колективној монографији налазе се радови чланова српске делегације на XVI међународном конгресу слависта. У питању су секцијски реферати из области лингвистике. Реферати српских представника који ће бити представљени на тематским блоковима и округлим столовима биће штампани у бројним другим публикацијама, које ће бити објављене широм Европе.

Преузмите публикацију
Srpska_slavistika_tom2

СРПСКА СЛАВИСТИКА - ТОМ II

Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике

Други том колективне монографије Српска славистика садржи радове члановасрпске делегације на XVI међународном конгресу слависта посвећене књижевности, култури, фолклору, питањима славистике, као и специјалној теми Конгреса, Вуковом Српском рјечнику (1818) у свом времену и данас.

Преузмите публикацију
Katalog

СРПСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА ОД ВУКА ДО ДАНАС

Каталог

Изложба Српска лексикографија од Вука до данас представља главну пратећу мани-фестацију XVI међународног конгреса сла-виста, који се одржава у Београду од 20. до 27. августа 2018. године.

Преузмите публикацију