Управни одбор Савеза

Проф. др Рајна Драгићевић

Председник Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Доц. др Далибор Соколовић

Потпредседник Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

Доц. др Бранко Вранеш

Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије

Опширније

мср Никола Радосављевић

Секретар Савеза славистичких друштава Србије

Опширније