О нама

Савез славистичких друштава Србије је независно, невладино, непрофитно и ванстраначко удружење грађана.

Наши циљеви су:

 • деловање на унапређењу наставе словенских језика и култура у свим образовним институцијама;
 • истраживање и проучавање општих и посебних питања о словенским језицима и културама;
 • стручно и методичко усавршавање наставних кадрова
 • подстицање на рад младих научника и наставника и помагање њиховог индивидуалног рада и развитка;
 • развијање стручне праксе и подстицање научноистраживачке делатности на подручју словенских језика и култура;
 • сарадња са министарствима надлежним за просвету, науку, културу и омладину, центрима за усавршавање наставника, задужбинама, фондовима, фондацијама, научним, културним, просветним и другим институцијама, асоцијацијама и стручним организацијама у земљи и иностранству у циљу унапређивања наставе и промоције словенских језика и култура;
 • подршка издавању стручних и научних радова из области деловања Савеза;
 • упућивање чланова Савеза на научну, стручну и методичку литературу из области словенских језика и култура.

Своје циљеве остварујемо кроз следеће активности:

 • одржавањем научних и стручних скупова, састанака, конгреса, пленума и округлих столова на којима се расправљају научни и стручни радови чланова Савеза и лица по позиву Савеза;
 • самосталним или у заједници са другим организацијама организовањем научних скупова, семинара, предавања, студијских путовања и других облика изучавања словенских језика и култура;
 • учешћем у изради научних и стручних публикација и других облика едукативног садржаја;
 • бављењем актуелним питањима о словенским језицима и културама;
 • издавањем/објављивањем књига, часописа и других публикација везаних за унапређивање изучавања словенских језика и култура.

 


Председник ССДС-а је проф. др Рајна Драгићевић, потпредседник је проф. др Далибор Соколовић, а послове секретара обавља мср Никола Радосављевић.