О Међународном конгресу слависта

Међународни конгрес слависта је најзначајнија међународна славистичка научна смотра у свету, која се одржава сваке пете године. Управо је на Међународном састанку слависта који је одржан у Београду од 15. до 21. септембра 1955. године донета одлука о формирању Међународног комитета слависта, у циљу неговања међународних веза из области славистике и обнављања традиције славистичких конгреса, који су организовани почев од првог Међународног конгреса словенских филолога у Прагу 1929. године.

Србија је у историји славистике једном већ добила прилику да  организује Међународни конгрес слависта. Академик Александар Белић, тадашњи предсе­дник САНУ, године 1939. успешно је спровео припреме за одржавање III Конгреса слависта у Београду. Конгрес, међутим, није одржан због избијања Другог светског рата, мада су конгресни материјали већ били одштампани. Конгрес који се планира за 2018. годину биће први Међународни конгрес слависта који се после 70 година одржава у Београду.

Београд ће 2018. године постати средиште светске славистике. У складу са одлуком да се XVI Међународни конгрес слависта одржи у Бео­гра­­ду, на XV Конгресу у Минску изабрано је ново руководство Међународног ко­ми­те­та слависта, које ће народних пет година предводити светску сла­ви­сти­ку, и то у саставу: проф. др Бошко Сувајџић, председник; проф. др Љиљана Ба­јић, потпредседник; проф. др Петар Буњак, генерални секретар (Србија). Координатор комисија при МКС-у је проф. др Петер Жењух (Словачка).

Међународни конгрес слависта организују Међународни комитет слависта, Филолошки факултет Универзитета у Београду и Савез славистичких друштава Србије, уз подршку Српске академије наука и уметности, Председника Републике Србије и Града Београда.