Захтев за предрачун за присуство на МКС-у

Издавање предрачуна је затворено.